Parengtas Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 m. projektas

IT naujienos

Siekiant nustatyti kryptingą ir koordinuotą Lietuvos inovatyvumo didinimo politiką parengtas Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 m. projektas, kurį šią savaitę Vyriausybei pateikė Ūkio ministerija.

Strategija siekiama sutelkti ir efektyviai valdyti valstybės išteklius, kuriant konkurencingą, naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą žinių ekonomiką.

Lietuvos inovacijų strategija 2010–2020 m. – pirmasis plataus masto ilgalaikis planavimo dokumentas, kuriame įtvirtinti ilgalaikiai inovacijų srities tikslai, uždaviniai ir siektini rezultatai.

„Tikimės, kad įgyvendindami Lietuvos inovacijų strategiją 2010–2020 m. pradėsime vykdyti kryptingą ir sistemingą inovacijų politiką ir pagal Europos inovacijų švieslentę Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas pasieks Europos Sąjungos šalių vidurkį“, – sakė ūkio viceministras Mindaugas Petrauskas.

Pasak ūkio viceministro, 2008 m. Europos inovacijų švieslentės duomenimis, Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas yra 0,29, o ES-27 šalių vidutinis – 0,47. Pagal suminį inovatyvumo indeksą Lietuva lenkė tik Rumuniją, Latviją ir Bulgariją.

Strategijoje koncentruojamasi į esmines, tiesiogiai Lietuvos inovatyvumui įtakos turinčias problemas: nepakankamą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės kokybę; kūrybingumo ir verslumo stoką privačiame ir viešajame sektoriuje.

Patvirtinus strategiją numatoma rengti jos įgyvendinimo priemonių planus 2010–2014 m., 2014–2017 m. ir 2017–2020 m. laikotarpiams. Strategiją pagal kompetenciją įgyvendins Strategijos įgyvendinimo priemonių planuose nurodyti vykdytojai, taip pat turės galimybę dalyvauti mokslo ir studijų institucijos, savivaldybės ir socialiniai bei ekonominiai partneriai.

Strategijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą atliks Ūkio ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. Stebesena ir vertinimas bus atliekamas kasmet.

Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 m. projektas, kurį parengė Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija, bus svarstomas Vyriausybės posėdyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *