MRU ir VRM bendradarbiaus elektroninės erdvės saugumo srityje

IT naujienosTechnologijos

Mykolo Romerio universitetas (MRU) ir Vidaus reikalų ministerija (VRM) nuo šiol aktyviai bendradarbiaus elektroninės erdvės saugumo srityje. Remiantis Universiteto rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio ir vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio patvirtintais abiejų institucijų tarpusavio bendradarbiavimo sutarties pakeitimais, MRU įsteigtas Elektroninės erdvės saugumo tyrimo centras.

Naujojo centro paskirtis – vykdyti atitinkamus mokslinius tyrimus, ugdyti akademines ir taikomąsias kompetencijas nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje. Organizuodamas savo veiklą, MRU Elektroninės erdvės saugumo tyrimo centras bendradarbiaus su tarptautinėmis organizacijomis, analizuos Europinius dokumentus ir gaires, teiks pagalbą valstybinėms institucijoms rengiant teisinę bazę elektroninės erdvės saugumo srityje. Siekiant konsoliduoti pajėgas šioje srityje, taip pat bus bendradarbiaujama su kitomis mokslo ir studijų institucijomis.

Centre bus rengiamos naujos studijų programos elektroninės erdvės saugumo temomis bei papildomos esamos, vykdomas visuomenės švietimas kibernetinio saugumo klausimais ir organizuojamas kibernetinės gynybos personalo kvalifikacijos kėlimas.

Remiantis papildyta sutartimi, VRM taip pat teiks ekspertų konsultacijas MRU rengiant atitinkamas studijų programas. Bus formuojamas poreikis ir vykdomi projektai mokslinių tyrimų programų, užsakomųjų studijų, saugumo standartų, metodikų rengimo, naujų technologijų sprendimų ir inovacijų analizės elektroninės erdvės saugumo srityse.

MRU sudarė darbo grupę Sutarties įgyvendinimui ir elektroninės erdvės saugumo problemoms nagrinėti, kuriai vadovauja MRU Socialinės informatikos fakulteto Elektroninio verslo katedros docentas dr. Darius Štitilis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *