Viešųjų ryšių agentūros

Paslaugos

Viešieji ryšiaiAnglų kalboje yra žodžių junginys public relations (public – viešas, visuomeninis, auditorija, visuomenė; relations – ryšiai, santykiai). Šis junginys turi savitą savoką Lietuvoje – ryšiai su visuomene arba viešieji ryšiai. Viešųjų ryšių agentūros užsiima šios politikos vadyba.

Paskirtis

Viešųjų ryšių siekis – sukurti pozityvius, tarpusavio supratimu ir pasitikėjimu grįstus santykius su tam tikra auditorija, parenkant atitinkamus komunikacijos kanalus. Viešųjų ryšių agentūros renkia vadybą, stiprinančią organizacijos ir jos auditorijų tarpusavio kontakto išlaikymą ir supratimą. Tam tikslui:
1) siekia įtvirtinti nuomonę, kad auditorija yra organizacijos vadybos dalis;
2) sukuria teigiamus organizacijos ir visuomenės santykius;
3) domisi santykiais, nuomonėmis ir elgsena organizacijos viduje ir išorėje;
4) tiria tikslinių vyriausybės galima įtaką visuomenei;
5) modifikuoja politikos ar tam tikrų veiksmų elementus, kai jie tampa konflikto su visuomene priežastimi ar dalimi;
6) asistuoja kuriant naują organizacijos veiklos politiką;
7) formuoja viešają nuomonę, turi įtakos visuomenės elgsenai;
8) tiria santykių politiką, siūlo palaikyti ar užmegzti juos su įvairiomis visuomenės grupėmis.

Viešųjų ryšių agentūros valdymas

Valdymo funkcija. Viešųjų ryšių agentūra turi modelį. Efektyvūs Ryšiai su visuomene turi vadybos funkciją: ne tik informuojama visuomenė apie organizacijos veiklą ir sprendimus. Vienas iš uždavinių yra įtikinti veikti vadovybę taip, kad tai būtų naudinga ir organizacijai, ir priimtina visuomenei.
Dvikryptė komunikacija. Komunikacija privalo turėti grįžtamąjį ryšį: organizacija į visuomenę ir kartu visuomenė į organizaciją. Taip elgiamasi norint kuo geriau susipažinti su visuomenės poreikiais ir užtikrinti jos gerovę. Tokiu principu užtikrinama, kad visuomenė sugebės suprasti viešųjų ryšių agentūros konsultuojamos organizacijos siekius ir pritars jiems. Kartu organizacija politika išsiaiškina visuomenės interesus.
Sąmoningumas. Visos organizacijos egzistuoja ir veikia visuomenėje. Kiekvienas organizacijos veiksmas daugiau ar mažiau liečia visuomenę.
Socialinė atsakomybė. Idealu, jeigu viešieji ryšiai yra vienodai naudingi ir organizacijai, ir visuomenei. Esminis ryšių su visuomene veiklos siekis yra organizacijos ir visuomenės interesų derinimas. Tai pastebima organizacijų veiklos strategijų planavime, atsižvelgiant į aplinkos faktorius, o ne besąlygiškai laikantis savų pozicijų.

Viešųjų ryšių agentūros Lietuvoje

Nors RsV agentūrų registrų centre matomos 54 viešųjų ryšių agentūros, įvedus paieškų sistemoje šį raktažodį, greičiausiai pavyksta rasti 8 iš jų:

  • Maniac

  • Efcom

  • Ad Verum

  • Doverta

  • Pr Service

  • Media BV

  • Aveniu Publica

  • AD G.I.N.

Straipsnis parengtas remiantis Lietuvos Ryšių su visuomene Specialistų Sąjungos duomenimis pateiktais internete.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *