Organizacijos mikroklimato tyrimas: kaip šis tyrimas padeda organizacijoms klestėti?

PaslaugosVerslo naujienos

Mikroklimato tyrimas organizacijos viduje parodo ne tik bendrą atmosferą, bendravimo kūltūrą tarp darbuotojų, bet ir darbuotojų įsitraukimą į organizacijos veiklą. Ir personalo specialistų pateikiami statistiniai duomenys rodo, jog darbuotojų įsitraukimas tampa lemiamu veiksniu, nustatant bendrovės sveikatą ir galimybes sėkmingai veikti. Įsitraukimo testai nėra tik matavimas, skirtas įvertinti darbuotojų pasitenkinimą, bet strateginis įrankis, atskleidžiantis įžvalgas apie darbuotojus, jų matymą, būseną ir ateities siejimą su organizacija ir tai savo ruožtu gali paskatinti organizacinį augimą.

Kas yra organizacijos mikroklimato tyrimas?

Mikroklimato tyrimas dar kitaip vadinamas darbuotojų įsitraukimo tyrimas yra struktūrizuotas įrankis, skirtas įvertinti darbuotojų įsitraukimą, entuziazmą ir įsipareigojimą savo vaidmenims bei organizacijai. Šie tyrimai dažnai apima įvairius klausimus, susijusius su darbo pasitenkinimu, atitiktimi su korporatyvinėmis vertybėmis ir darbuotojų emociniu ryšiu su jų darbu bei įmone.

Kuo organizacijos mikroklimatas yra geresnis, tuo organizacija yra sveikesnė ir pajėgi vystyti savo veiklą, planuoti augimą, kadangi yra tikra, kad dirbantys žmonės yra pasiruošę su organizacija sieti savo ateitį.

Strateginė darbuotojų įsitraukimo matavimo svarba

1. Padidėjęs produktyvumas: įsitraukę darbuotojai dažniausiai yra produktyvesni, kadangi jie; jaučiasi gerai; jie daro tai, ką moka geriausiai; jų aplinka skatina juos siekti rezultatų.

Matuodamos įsitraukimą organizacijos gali nustatyti sritis, kuriose darbuotojai jaučiasi motyvuoti, ir sritis, kuriose jie tokie nėra. Ir tai leidžia vadovybei priimti duomenimis pagrįstus sprendimus, kurie padidintų bendrą produktyvumą.

Žinoma, tam kad darbuotojų būtų įsitraukę, vadovai turi imtis aktyvių veiksmų. Kaip ir minėjome aukščiau, geras mikroklimatas ir darbuotojų įsitraukimas turi būti strateginis organizacijos tikslas.

2. Sumažėjusi darbuotojų kaita: aukštas įsitraukimo lygis paprastai siejamas su mažesne darbuotojų kaita. Įsitraukimo testai padeda nustatyti veiksnius, lemiančius darbuotojų nepasitenkinimą, ir spręsti šias problemas dar prieš tai, kai problemos virsta į neigiamas pasekmes ir darbuotojai nusprendžia palikti organizaciją.

3. Geresnis klientų pasitenkinimas: įsitraukę darbuotojai linkę teikti geresnes klientų aptarnavimo paslaugas, o tai lemia didesnį klientų pasitenkinimą ir lojalumą. Įsitraukimo testai gali parodyti, kaip darbuotojų emocinė būsena darbe konvertuojasi į klientų patirtis.

4. Padidėjęs pelningumas. Daugelis tyrimų sieja aukštą darbuotojų įsitraukimą su didesniu įmonės pelningumu, kadangi didelis darbuotojų įsitraukimas apima visas aukščiau išvardintas priežastis:

  • Didesnis produktyvumas – darbuotojai padaro tai, ko iš jų tikimasi ar net daugiau;
  • Sumažėjusi darbuotojų kaita lemia mažesnes naujo personalo paieškos, apmokymo išlaidas. Ir ilgai dirbantys darbuotojai gali atlikti darbus geriau dėka įgytos patirties kompanijoje.
  • Geresnis klientų pasitenkimas – tai tiesioginė finansinė konversija, kurios siekia kiekviena įmonė.

Taigi reguliariai įvertindamos darbuotojų įsitraukimą ir veikdamos pagal tyrimo rekomendacijas, organizacijos gali skatinti ir planuoti savo finansinę veiklą strateginiu lygiu.

Įsitraukimo tyrimų naudojimas teigiamos darbo kultūros kūrimui

Teigiama darbo kultūra yra neatsiejama gero mikroklimato dalis, kuri turi reikšmingą įtaką darbuotojų išlaikymui ir motyvacijai. Įsitraukimo tyrimai gali pateikti svarbius duomenis, padedančius formuoti politiką, skatinančią palaikomąją ir įtraukiąją organizacinę kultūrą. Tai ne tik didina moralę, bet ir pritraukia aukščiausio lygio talentus, kurie darbo vietoje vertina organizacijos bendrą kultūrą.

Skirtingų požiūrių priėmimas

Svarbu suprasti, jog darbuotojų įtrauktis ir orgnizacijos mikroklimatas susideda iš daugybės vertinimų ir apima daug skirtingų požiūrių. Labai skatintina organizcijose ir komandose turėti kuo įvairesnių žmonių, kadangi tik tokiu būdu susiformuoja atvira kultūra: bendravimui bei diskusijoms, inovacijų kūrimui. Tokios organizacijos yra žymiai atsparesnės įvairiems pokyčiams ir gali greičiau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Ir reikia būti pasiruošus priimti skirtingus požiūrius, lengviausiai tai pradėti daryti – rinkti anoniminius atsiliepimus bei vertinimus ir atlikti pokyčius, kurie leistų suprasti darbuotojams, jog visi darbuotojai ir jų nuomonės yra svarbios.

Įsitraukimo tyrimo vykdymo geriausios praktikos

Norint maksimaliai išnaudoti darbuotojų įsitraukimo testų teikiamas naudas, organizacijoms reikėtų laikytis šių geriausių praktikų:

  • Užtikrinti anonimiškumą ir konfidencialumą – tai skatina sąžiningus ir nefiltruotus darbuotojų atsakymus.
  • Reguliariai atnaujinti testavimo įrankius, ar klausimus pateikiamus juose, tokiu būdu tyrimai bus aktualūs, atsižvelgiant į darbo vietos ir aplinkos pokyčius.
  • Veikti remiantis gautomis įžvalgomis. Tikroji įsitraukimo tyrimų vertė matoma, realiai veikiant pagal gautas įžvalgas, t.y. darant pokyčius organizacijoje.

Mikroklimato tyrimas – būrtinas kiekvienos organizacijos darbuotojų vertinimo įrankis

Darbuotojų įsitraukimo testai yra daugiau nei tik personalo valdymo įrankis, tai strateginis įrankis, kuris gali ženkliai paveikti organizacijos vystymosi ir augimo kryptį bei greitį. Efektyviai naudojant šiuos tyrimus, įmonės gali gauti svarbius duomenis apie mikroklimato situaciją esamuoju metu ir rekomendacijas, kaip reikėtų dėlioti savo veiklas bei tikslus ateityje. Organizacija – tai žmonių bendruomenė, kurios bendras tikslas atlikti darbą, bet prie šio bendro tikslo yra daugybė faktorių, lemiančių darbuotojų motyaciją, įsitraukimą ir su tuo susijusį darbo efektyvumą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *