Paslaugų direktyva atveria naujas galimybes verslui

Verslo naujienos

europos_sajungaEuropos Sąjungos valstybėse narėse įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Paslaugų direktyva, atverianti naujas galimybes verslui pasinaudoti palankesnėmis ir supaprastintomis paslaugų teikimo veiklos reglamentavimo sąlygomis.

Paslaugų direktyva į Lietuvos teisę perkelta 2009 m. gruodžio 28 d. įsigaliojančiu Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu.

Pasak Ūkio ministerijos Pramonės, paslaugų ir prekybos departamento Paslaugų politikos skyriaus vedėjos Jolitos van Otterlo, Paslaugų direktyvoje įtvirtintos teisinį reglamentavimą supaprastinančios priemonės sukuria skaidresnę aplinką tiek paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, tiek paslaugų gavėjams.

„Šios direktyvos įgyvendinimas ypač reikšmingas naujųjų ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos verslo atstovams, nes suteikia galimybę įrodyti jų konkurencinį pranašumą senųjų ES valstybių narių paslaugų teikėjų atžvilgiu“, – sako J. van Otterlo.

Įgyvendinus Paslaugų direktyvą visose ES valstybėse narėse bus užtikrinta paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvė ir laisvas paslaugų judėjimas ES valstybėse narėse, todėl verslininkai galės išbandyti naujas rinkas laikinai teikdami paslaugas kitoje valstybėje narėje nesteigdami joje buveinės arba steigti ją naudodamiesi paprastesnėmis ir mažiau trunkančiomis administracinėmis procedūromis.

„Lietuvoje tuo tikslu keičiama daugiau kaip 30 įstatymų ir beveik 200 įgyvendinamųjų teisės aktų. Tai reiškia, kad norintiems teikti paslaugas asmenims nereikės pateikti dokumentų ar informacijos, kurių pagrindu Lietuvos ar kitų valstybių narių kompetentingos institucijos jiems suteiks teisę užsiimti paslaugų teikimo veikla, arba jų reikės pateikti kur kas mažiau“, – pažymi J.van Otterlo.

Be to, tiek Lietuvos, tiek ES valstybių narių verslininkai „vieno langelio“ principu ir elektroninėmis priemonėmis per kiekvienoje valstybėje narėje esantį kontaktinį centrą galės gauti visą informaciją ir atlikti visas reikalingas procedūras, pavyzdžiui, pateikti dokumentus, reikalingus licencijai ar leidimui verstis tam tikra veikla, institucijų išduotoms licencijoms ar leidimams gauti. Paslaugų direktyva nustato tokių kontaktinių centrų įsteigimą kiekvienoje valstybėje narėje.

Paslaugų direktyva taip pat sustiprins paslaugų gavėjų teises, nes ji draudžia paslaugų teikėjams nustatyti bet kokias diskriminacinio pobūdžio sąlygas atsižvelgiant į paslaugos gavėjo tautybę arba registracijos ar įsisteigimo vietą (pvz., skirtingus paslaugų įkainius ar pan.). Paslaugų direktyva taip pat nustato įpareigojimą paslaugų teikėjams teikti informaciją apie teikiamas paslaugas ir užtikrinti aukštą jų kokybę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *